Laat anderen hun mening niet je leven bepalen

Het is ongelooflijk moeilijk om iets te doen zonder dat ook iemand daar een oordeel over heeft. Of we het nu horen van onze familie, vrienden of zelfs een complete vreemde, we krijgen enorm veel feedback op onze beslissingen en acties die we ondernemen. Iedereen heeft een eigen mening. Er zijn veel meningen en velen zijn niet bang om hun mening te delen. Om je te vertellen wat ze denken.

Echter kunnen woorden vaak veel erger zijn dan we denken. Veel schadelijker dan bepaalde acties. Zelfs als het niet zo bedoeld was. Ook al doet de mening van anderen je zo’n pijn, laat het niet aan je hart komen. Het is jouw leven. Jij bent de enige die leeft met je leven. Dus leef het op de manier die jij wilt.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat anderen hun mening niet langer ons leven gaat leiden?

Door ons kritische denkvermogen te verbeteren.

En waarom is het zo belangrijk om aan ons kritisch denkvermogen te werken?

  • Gedurende ons leven, is het belangrijk dat wat we zien, horen en observeren niet zomaar vanzelfsprekend nemen. Daarentegen moet we zelf een opinie vormen en rondvragen waarom bepaalde zaken er toe doen.
  • Als we de ander zijn opinie horen, of advies krijgen, moeten we hun woorden wikken en wegen. Waarom? Omdat iedereen zijn eigen mening heeft. Een eigen mening die gebaseerd is op zijn verleden. Op al zijn ervaringen die hij in zijn leven heeft meegemaakt (op school, in de opvoeding, cultuur, fouten die ze gemaakt hebben, persoonlijke angsten, geloof, waarden en normen, dromen, …). Niemand heeft eenzelfde verleden gehad als jij. En het is niet omdat iemand iets zegt tegen je, dat je het moet aanzien als een feit. Het is enkel en alleen hun visie van de realiteit – hoe ze denken, zich voelen en waarom het zo belangrijk is – maar het is waarschijnlijk niet toepasselijk op jouw realiteit.

Hoe kunnen we ons kritisch denkvermogen verbeteren?

  • Verken andere invalshoeken (bv. wereldgeschiedenis, filosofie, politiek, spirituele beoefening, literatuur, kunst, technologie, wetenschap, etc.) zodat je ziet hoe verschillende perspectieven van mensen kunnen zijn op verschillende onderwerpen.
  • Stel vragen wanneer je kan. Stel geen ja / neen vragen. Stel open vragen; waarom en hoe.
  • Verzamel alle informatie wat jij belangrijk acht (op basis van je persoonlijke doelen, waarden en prioriteiten) en maak er je eigen mening van. Zoek uit wat voor jou van toepassing is.
  • Als iemand zijn opinie of advies geeft, stel jezelf de volgende vragen; Ligt dit in lijn met mijn waarden en normen? Wat is het voordeel voor mij als ik hun opinie of advies volg? Neem ik hun commentaar serieus of zoek ik enkel hun goedkeuring? Wil ik hun goedkeuring omdat ik hen bewonder? Of wil ik gewoon geliefd zijn zodat ik meer vrienden kan hebben? Het begrijpen van de motieven van ons gedrag zijn belangrijk omdat deze onze acties bepalen. Ze bepalen onze persoonlijke groei en elke ontmoeting met de mensen rondom ons.