De valkuil van verwachtingen

De sleutel tot een gelukkig leven is om geen verwachtingen te hebben. Geen verwachtingen van niets of niemand. Ook niet van jezelf.

Echter zijn we grootgebracht met heel veel verwachtingen. We verwachten van onze ouders, familie en vrienden dat ze ons zouden helpen in tijden van nood. We verwachten van onze beste vriend(in) of partner dat ze aanvoelen wanneer je hen nodig hebt. We verwachten dat iemand zal reageren op je WhatsApp of Facebook-post. We verwachten zon op een picknick dag. We verwachten van de bakker dat ze croissants hebben.

Hoe reageer je als deze verwachtingen niet worden ingevuld? Dan ben je gefrustreerd of teleurgesteld, toch?

Verwachtingen worden gecreëerd in ons hoofd. Ze zijn eerder een reflectie van wie wij zijn, dan van hoe de wereld rondom ons is. Meestal communiceren we niet over onze verwachtingen omdat het op ‘automatische piloot’ staat. Door ons eigen verleden met unieke ervaringen, heeft ieder van ons unieke verwachtingen gecreëerd die zo logisch lijken voor onszelf, maar niet voor de ander.

We geloven vaak dat dingen moeten gaan zoals wij voor ogen hebben, en wanneer het niet zo is, worden we gefrustreerd, boos, teleurgesteld of verdrietig. Wat leidt tot lijden. Verwachtingen zijn een enorme valkuil voor ieder van ons, ook al ben je er niet altijd bewust van.

Wat als je je verwachtingen kan ombuigen naar hoop? Hoe zou je wereld veranderen als je meer hoopvol en minder verwachtend zou zijn?

Welke verwachtingen heb jij? Neem even de tijd en observeer hoe jij reageert als bepaalde dingen niet op jouw manier gebeuren.

Als we deze verwachtingen kunnen verminderen, zal je zien dat de frustratie of teleurstelling die we voelen met onszelf en de wereld zal verminderen.

En hoe heerlijk zou je leven dan zijn?